รูปภาพ

จง​พอใจ​ใน​สิ่ง​ที่​ท่าน​มี

จง​พอใจ​ใน​สิ่ง​ที่​ท่าน​มี

ฮีบรู 13:5 ​ท่าน​อย่า​เป็น​คน​เห็น​แก่​เงินจง​พอใจ​ใน​สิ่ง​ที่​ท่าน​มี​อยู่เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ได้​ตรัส​ว่าเรา​จะ​ไม่​ละ​ท่านหรือ​ทอดทิ้ง​ท่าน​เลย

 

ภาพ :  Sahand Hoseini on Unsplash
ออกแบบภาพ :  ZIPPY

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง