เพลง

จอมราชา (King Of Kings) – Hillsong ภาษาไทย

“สรรเสริญนิรันดร์แด่องค์จอมราชา”

King Of Kings

เรื่องราวชีวิตของพระเยซูตั้งแต่การเกิด ตายและฟื้น มีชัยชนะเหนือความตายและคริสตจักรยุคแรกก็เริ่มต้นขึ้น เป็นแผนการของตรีเอกานุภาพ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ ซึ่งเป็นหลักข้อเชื่อของผู้เชื่อทุกคน เป็นบทเพลงที่บอกว่าผู้เชื่อ เชื่อในอะไร และทำไมถึงเชื่อ เราจึงสรรเสริญพระเจ้า ‘จอมราชา’ ของเรา

 

เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ
Vocal : Brooke Ligertwood
Produced : Hillsong Music Publishing

เวอร์ชั่นภาษาไทย
Vocal : เต้น นรารักษ์
Produced : W501

 

 

ดาวน์โหลดเพลง คลิกที่นี่

 

เนื้อเพลง

 

VERSE 1:

ในความมืดมน เรานั้นเฝ้ารอ

ไร้ความหวัง หมดหนทาง

จากสวรรค์พระองค์นั้นลงมา

ทรงมองข้าด้วยพระเมตตา

เพื่อให้เป็นไปตามน้ำพระทัย

พระองค์ให้พระบุตรลงมา

จากบัลลังก์เปี่ยมด้วยพระสิริ

ทรงบังเกิดอยู่ในรางหญ้า

 

CHORUS:

สรรเสริญพระเจ้า

พระบิดา

สรรเสริญพระบุตร พระวิญญาณ

โอ้ พระเจ้าแห่ง

พระสิริ

สรรเสริญนิรันดร์แด่องค์จอมราชา

 

VERSE 2:

เพื่อคืนดีให้ผู้หลงหายไป

และเพื่อให้แผ่นดินลงมา

เพื่อทุกสิ่งจะได้รับการไถ่

ทรงรับไว้กางเขนหนักหนา

พระองค์ทรงเห็นที่สิ้นสุด

แม้ในความทุกข์ทรมาน

ทรงรับรู้นี่คือหนทางเดียว

พระเยซูจึงทรงยอมตาย

 

VERSE 3:

และในเช้าที่พระองค์ฟื้น

ทั้งสวรรค์ต้องหยุดหายใจ

และก้อนหินต้องถูกเคลื่อนไป

เพราะลูกแกะชนะความตาย

ผู้ที่ตายไปกลับฟื้นมา

ทูตสวรรค์ยืนขึ้นสรรเสริญ

แด่วิญญาณผู้ที่เคยมา

พระบิดาเยียวยากลับคืน

 

VERSE 4:

คริสตจักรพระคริสต์เริ่มเกิด

พระวิญญาณได้จุดดวงไฟ

และความจริงชีวิตพระองค์

ไม่ล้มลง ไม่สิ้นไป

ด้วยโลหิตและในพระนาม

ในเสรีนั้นข้าเป็นไท

เพราะความรักในพระเยซู

ผู้ฟื้นคืนชีวิตข้าใหม่

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง