รูปภาพ

วันหนึ่งเราจะหัวเราะร่วมกับพระองค์

พระเจ้าทรงร่ำไห้ร่วมกับเราเพื่อที่วันหนึ่งเราจะได้หัวเราะร่วมกับพระองค์ – ฟีลิป แยงซี่

Graphic Design by Nan Tharinee
Photo by Autumn Goodman and Kat J on Unsplash

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง