วิดีโอ

บทบัญญัติ

In this video, we explore the importance of the ancient laws in the Old Testament. Why are they in the Bible, and what do they say to followers of Jesus? We explore how they fulfilled a strategic purpose in one key phase of the biblical story, leading up to Jesus who fulfilled the law and summarized it in the call to love God and love your neighbor as yourself.

 

ในวีดีโอนี้ได้พูดถึงความสำคัญของบทบัญญัติในพระคัมภีร์เดิม  ทำไมสิ่งเหล่านี้จึงอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิล? รวมทั้งสิ่งนี้จะนำเราไปถึงพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งเติมเต็มบทบัญญัติทั้งหมดให้สมบูรณ์ และได้สรุปบทบัญญัติไว้ว่าจงรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง