หนังสือ

ยิ่งกว่าตำแหน่งรอง

ยิ่งกว่าตำแหน่งรอง

จากประสบการณ์ เกือบ 30 ปีของการเป็นน้องเลี้ยงของ ศจ. เอ็ดมันด์ ชาน ผู้เป็นหัวหอกเรื่องคริสตจักรที่สร้างสาวกอย่างตั้งใจ (Intentional Disciplemaking Church – IDMC) และเป็นผู้เขียนหนังสือทรงคุณค่าสองเล่มก่อนหน้านี้คือ “ประเภทหนึ่งประเภทเดียว” และ “การเป็นสาวกแบบถึงรากถึงโคน” ที่เป็นที่กล่าวขวัญในการเปลี่ยนนิยามความสำเร็จให้กับพันธกิจ …

.

“ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” ฉันใด โทนี่ โย และหนังสือเล่มนี้ของเขา “ยิ่งกว่าตำแหน่งรอง” ก็เปลี่ยนนิยามความสำเร็จให้การเป็นผู้นำฉันนั้น

.

มิติชวนคิดสองด้านของการนำ เช่น ไม่ว่าคุณจะนั่งเก้าอี้ตัวไหนของการนำ คุณก็คือผู้นำ! ทั้ง “ตำแหน่งรอง” และ “หัวหน้าใหญ่” ต่างต้องรักษาสองท่าทีในเวลาเดียวกันเพื่อที่จะเป็นผู้นำ “ประเภทหนึ่งประเภทเดียว” – นั่นคือ ถ่อมใจเรียนรู้ขณะที่นำ ถ่อมใจนำขณะที่เรียนรู้ไปด้วย และรักษาสมดุลให้ดีระหว่างการใช้สิทธิอำนาจในการนำคน ขณะที่ยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้า ผู้ทรงเป็นหัวหน้าใหญ่สูงสุด หนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เข้าใจได้ง่ายๆ และเข้าถึงใครก็ได้ที่มีผู้ตามแม้เพียงหนึ่งคน

Purchase

ISBN: 978-616-7860-28-2 สำนักพิมพ์: กนกบรรณสาร
Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง