เรื่องดีคำโดน

เรียนรู้จากความล้มเหลว

เรียนรู้จากความล้มเหลว

ชาร์ลส เคทเทอริ่ง (Charles Kettering) นักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียง แนะนำว่า เราควรเรียนรู้จากความล้มเหลว

“เมื่อคุณล้มเหลว จงวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาว่าเพราะอะไร เพราะความล้มเหลวแต่ละครั้ง คือ ก้าวเดินที่นำเราไปสู่หอคอยแห่งความสำเร็จ”

3 คำแนะนำเพื่อเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นความสำเร็จ คือ

1) เผชิญหน้ากับความพ่ายแพ้อย่างตรงไปตรงมา อย่าหลอกตัวเอง รีดเอาประโยชน์จากความล้มเหลว

2) อย่าปล่อยให้สูญเปล่า ทุกประสบการณ์ที่ขมขื่นสามารถสอนเราได้บางสิ่ง

3) อย่าให้ความล้มเหลว เป็นข้ออ้างสำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

 

ที่มา:  Anonymous
คลังภาพ:   Veeterzy on Unsplash
ออกแบบภาพ:   Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง