รูปภาพ

สามารถที่จะพอใจ

สามารถที่จะพอใจ

ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพทางกายภาพอย่างไรก็ตาม เราสามารถที่จะพอใจได้ เพราะเรามีพระเจ้าผู้ทรงเสริมกำลังเรา
ฟิลิปปี 4:12

 

ออกแบบภาพ :  Nantharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง