รูปภาพ

ยำเกรงพระเจ้าน้อยไป

ยำเกรงพระเจ้าน้อยไป

“เรากลัวคนมากเกินไป เพราะเรายำเกรงพระเจ้าน้อยเกินไป”

We fear men so much because we fear God so little.

 

คำคม:  William Gurnall (วิลเลี่ยม เกอร์นาล)
ออกแบบภาพ:  Mantana

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง