รูปภาพ

จงให้คนนั้นอธิษฐาน

จงให้คนนั้นอธิษฐาน

มีใครในพวกท่านทนทุกข์หรือ? จงให้คนนั้นอธิษฐาน ยากอบ 5:13

 

ภาพ :  https://unsplash.com/photos/lPCu8HnGU2E
ออกแบบภาพ :  Sinn

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง