รูปภาพ

ความสว่างของมนุษย์

ความสว่างของมนุษย์

พระเยซูทรงเป็นแหล่งชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์
ยอห์น 1:4

 

ออกแบบภาพ :  nantharinee

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง