รูปภาพ

ความสว่างแห่งชีวิต

“เราเป็นความสว่างของโลก คนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต”
ยอห์น 8:12

 

ภาพ:  พร้อมมิตร
ออกแบบภาพ: พร้อมมิตร

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง