รูปภาพ

เหมือนพระเยซู

เหมือนพระเยซู

จงมีมุมมอง และทัศนคติเหมือน พระเยซู

 

คำคม :  Anonymous
ออกแบบภาพ :  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง