รูปภาพ

Like Little Children

Like Little Children

จงมีความเชื่อด้วยใจจริงอย่างเด็กเล็ก ๆ แต่ในด้านความคิดจงเป็นผู้ใหญ่

Be like little children in sincere faith but be mature in your thinking.

 

คำคม: Ake Chotikunchorn
ภาพ : David Beale on Unsplash, Matthew Henry on Unsplash
ออกแบบภาพ : Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง