รูปภาพ

เหมือนกับพระคัมภีร์

เหมือนกับพระคัมภีร์

ไม่มีอะไรที่ให้กำลังใจเราได้ดีเหมือนกับพระคัมภีร์

Nothing else is going to encourage you like the Bible.

 

คำคม :  Pastor Rick’s Daily Hope
ออกแบบภาพ :  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง