รูปภาพ

อยู่เพื่อพระองค์

อยู่เพื่อพระองค์

ความตั้งใจที่หนึ่ง : ข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า

ความตั้งใจที่สอง : แม้ไม่มีใครทำเช่นนั้น ข้าพเจ้าจะยังคงอยู่เพื่อพระองค์ —

 

คำคม :  Jonathan Edwards
ภาพ :  https://unsplash.com/photos/u31q2eAU5Bs
ออกแบบภาพ :  Sinn

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง