เรื่องดีคำโดน

หลงป่า

มิชชันนารีคนหนึ่งหลงทางในป่า ในที่สุดเขาก็พบหมู่บ้านเล็กๆ กลางป่า จึงได้ขอร้องชาวบ้านให้พาเขาออกจากป่าด้วย

ชาวบ้านนำเขาออกจากป่า โดยพาเดินผ่านที่รกในพงป่า ที่ไม่เห็นเส้นทางคนเดิน

เมื่อเดินไปหลายชั่วโมง มิชชันนารีเริ่มกังวล จึงถามว่า “คุณแน่ใจว่าทางเรากำลังมาถูกทางใช่ไหม?”

“ไม่เห็นมีเส้นทางเลย มีแต่พงหญ้า ถูกทางแน่นะ?”

ชาวบ้านตอบเขาว่า “ไม่ต้องกลัว แม้ไม่เห็นทาง… ในป่านี้ ฉันนี่แหละที่เป็นเส้นทาง”

 

ที่มา:  Anonymous
ภาพ:  Casey Horner
ออกแบบภาพ:  Panchanok