รูปภาพ

พร้อมรัก

พร้อมรัก

ถ้าเราไม่พร้อมมีรัก
ต่อให้ได้รักนั้นมา เราก็รักษามันไว้ไม่ได้

 

คำคม : หนังสือเท่าที่รัก
ออกแบบภาพ : Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง