รูปภาพ

พระเจ้าทรงรักเรา

พระเจ้าทรงรักเรา

พระเจ้าทรงรักเรา เหมือนกับว่ามีเพียงเราคนเดียวบนโลกนี้

 

คำคม :  Augustine
ภาพ :  https://unsplash.com/photos/EkxO-SFU9kc
ออกแบบภาพ :   Sinn

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง