รูปภาพ

ความภักดี

ความภักดี

ความภักดีของผู้หญิง ถูกทดสอบเมื่อตอนที่ ผู้ชายยังไม่มีสักอย่าง ความภักดีของผู้ชาย ถูกทดสอบเมื่อตอนที่ ตัวเขามีพร้อมทุกอย่าง

 

คำคม :  Anonymous
ภาพ :  https://unsplash.com/photos/RLBTjMGdLbg
ออกแบบภาพ :  Mantana

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง