ลิงค์ที่เป็นประโยชน์

แพลตฟอร์มเนื้อเพลงนมัสการ และ โปรแกรมออนไลน์สำหรับรอบนมัสการ

God is Good and full of grace… Forever..

Deforever.com แพลตฟอร์มเนื้อเพลงนมัสการ และ โปรแกรมออนไลน์สำหรับรอบนมัสการ

– จัดทำชีทเพลงพร้อมคอร์ท ออนไลน์สำหรับกลุ่มสามัคคีธรรม
– ควบคุมและแสดงเนื้อเพลงบนจอ พร้อมลำดับโปรแกรมในรอบนมัสการ

 

ภาพโดย Unsplash

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง