รูปภาพ

Love ต้อง Maintain

Love ต้อง Maintain

Love ไม่ใช่แค่ Remain
Love ต้อง Maintain ด้วย

 

คำคม : ทนนท์ ชาญชิตโสภณ
ภาพ : John Moeses Bauan on Unsplash
ออกแบบภาพ : Panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง