เรื่องดีคำโดน

การตัดสินใจ

สมมุติว่าในวันหนึ่งขณะที่เราขับรถสปอรต์สุดหรู ขณะนั้นฝนตกแรงมาก เราเหลือบไปเห็นคน 3 คนที่กำลังติดฝน

คนแรกเป็นหมอที่เคยรักษาโรคหัวใจของเราเป็นบุคคลที่มีพระคุณต่อเรามาก

คนที่สองเป็นคนที่ป่วยมากต้องการไปโรงพยาบาลด่วน

และคนที่สามเป็นคนที่เราประทับใจและอยากคุยด้วยมาก

แต่รถของเราจุคนได้อีกแค่ 1 คนเท่านั้น เราจะทำอย่างไร

เฉลย ให้เรามอบกุญแจรถของเราให้คุณหมอขับรถของเราพาคนไข้ไปส่งโรงพยาบาล

และเราก็อยู่กับคนที่เราประทับใจและอยากคุยด้วยมานาน โดยขึ้นแท็กซี่ไปด้วยกันยังได้

 

ที่มา : Anonymous
ออกแบบภาพ : rainniedesign