ดาวน์โหลด

คู่มือ 40 วัน อธิษฐานแห่งชาติ 2021

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด คู่มือ อธิษฐานแห่งชาติ 2021
“เยียวยาและพลิกฟื้น”

1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2021

ร่วมรณรงค์อธิษฐานอดอาหาร 40 วัน เพื่อประเทศไทยของทุก Gen

พี่น้องสามารถดาวน์โหลดคู่มือเฝ้าเดี่ยว อดอาหารอธิษฐาน 40 วัน ได้

สำหรับท่านที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์แบบ EPUB คลิกที่นี่
เป็นไฟล์สำหรับใช้กับเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eReader)

#40วันอธิษฐานแห่งชาติ #เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย
#กปพ. #ThaiChristianVision

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง