รูปภาพ

ความเป็นผู้ใหญ่

ความเป็นผู้ใหญ่

ความเป็นผู้ใหญ่ คือเมื่อเราสามารถปิดปากของเราขณะที่เราอยากจะพูดสิ่งแย่ๆกับคนอื่น

 

คำคม : Anonymous
ออกแบบภาพ :  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง