เรื่องดีคำโดน

หญิงชราเก็บออมทั้งชีวิตเพื่อจะให้

Oseola McCarty

หญิงสูงอายุคนหนึ่งชื่อ โอเซโอล่า แม๊คคาธี่ (Oseola McCarty) ได้บริจาคเงินราว 5 ล้านบาท (150,000 $) ให้กับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นกองทุนการศึกษาแก่นักเรียน

หญิงคนนี้เคยต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่อยู่ป.6 เพื่อจะช่วยเลี้ยงดูครอบครัว
เธอทำงานรับจ้างซักผ้า ใช้ชีวิตอย่างอัตคัดยากจนเพื่อจะเก็บเงินไว้ โดยหวังว่าจะได้ช่วยคนอื่นให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาซึ่งเธอไม่เคยได้รับ และเมื่อถึงอายุ 87 ปี เธอได้มอบเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้คนรุ่นต่อไป

“สังคมเราวัดคุณค่าคนจากสิ่งที่เขามี แต่พระเจ้ามองคนจากสิ่งที่เขาให้”

 

ที่มา : Notable American Philanthropists, Robert T. Grimm

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง