หนังสือ

อาชญากรรมของคริสเตียน

อาชญากรรมคริสเตียนเล่มนี้ จะช่วยให้เราทั้งหลายได้สำนึกว่า อาชญากรรมที่อุกฉกรรจ์ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาตินั้น ไม่ใช่อะไรอื่นที่ไหน หากแต่เป็นความบกพร่องของคริสเตียน ที่เลินเล่อ หรือเฉยเมย ต่อการนำจิตวิญญาณของเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก ให้หันมาพึ่งพิงในพระเจ้านั่นเอง

 

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

Purchase

สำนักพิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง