รูปภาพ

ความผิดพลาดของอดีต

ความผิดพลาดของอดีต

ความผิดพลาดของอดีต
คือสติปัญญาและความสำเร็จของอนาคต

The error of the past is the wisdom and success of the future

 

คำคม: Tryon Edwards
ภาพ : Matt Sclarandis on Unsplash
ออกแบบภาพ : rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง