รูปภาพ

สิ่งที่ใช้ได้มากที่สุด

สิ่งที่ใช้ได้มากที่สุด

พระเจ้ามักใช้คุณได้มากที่สุด จากชิ้นส่วนที่แตกหักในชีวิตของคุณ!

It is in your broken places you are mostly used by God.

คำคม : Christine Caine
ภาพ : Ryan Holloway on Unsplash
ออกแบบภาพ : Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง