รูปภาพ

พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์

พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์

สดุดี 61:3 เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ เป็นหอคอยแข็งแกร่งที่ประจันหน้าศัตรู

 

ภาพ :  y Ivan Aleksic on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง