รูปภาพ

น้ำพระทัยพระเจ้า

“น้ำพระทัยของพระเจ้าจะไม่นำคุณไปในที่ๆ พระคุณของพระองค์ไม่อาจปกป้องคุ้มครองคุณ” -อ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง