เรื่องดีคำโดน

คริสตจักรต่อจักรวรรดินาซี

คริสตจักรต่อจักรวรรดินาซี

ไอน์สไตน์ เกิดในครอบครัวชาวยิวซึ่งไม่ได้เป็นคริสเตียนในยุโรป และประสบกับเหตุการณ์การทำร้ายผู้คนของนาซีด้วยตนเอง

เขาได้กล่าวว่า “มีเพียงคริสตจักรเท่านั้นที่ลุกขึ้นขัดขวางอย่างตรงไปตรงมา ต่อเส้นทางแผนงานเพื่อหยุดยั้งความจริงของฮิตเลอร์”

“ผมไม่เคยสนใจคริสตจักรมาก่อน แต่ตอนนี้ผมรู้สึกชื่นชมและยกย่องคริสตจักร เพราะมีเพียงคริสตจักรเท่านั้นที่มีใจกล้าหาญ และยืนหยัดเพื่อเสรีภาพทางความคิดและจริยธรรม”

“ผมถูกทำให้ต้องยอมรับว่า นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมเคยดูหมิ่น แต่บัดนี้ผมกลับสรรเสริญโดยปราศจากข้อกังขาใด”


“…เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้” (มัทธิว 16:18)

 

ที่มา:  Arthur Cochrane “The Church’s Confession under Hitler” – Philadelphia: The Westminster Press, 1962 -indicates his source: Wilhelm Niemoller in “Kampf und Zeugnis der bekennenden Kirche” p.526
คลังภาพ:  w-a-t-a-r-i-B2Eiil2Y0lo On Unsplash
ออกแบบภาพ:  Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง