เรื่องดีคำโดน

ขอพระเจ้าประทาน..

ขอพระเจ้าประทาน...

ขอพระเจ้าประทาน..

ตาที่มองเห็นสิ่งที่ดีที่สุด
ใจที่ให้อภัยในเรื่องที่แย่ที่สุด
จิตที่ลืมเรื่องเลวร้ายได้ และ
วิญญาณจิตที่ไม่เคยหมดสิ้นความเชื่อ

 

ที่มา :  ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ออกแบบภาพ : Panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง