เรื่องดีคำโดน

นักการศาสนาผู้เพิ่งรู้จักการบังเกิดใหม่

นักการศาสนาผู้เพิ่งรู้จักการบังเกิดใหม่

บิลลี่ เกรแฮม นักประกาศข่าวประเสริฐที่มีชื่อเสียงของโลก เล่าให้ฟังถึงจดหมายฉบับหนึ่งที่เขาได้รับจากนักการศาสนาคนหนึ่งที่เข้าร่วมงานประกาศครูเสดของเขา

ในครั้งนั้นเขาเทศนาในยอห์นบทที่ 3 เรื่องการบังเกิดใหม่ เพื่อจะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์

หลังกลับจากงานประกาศ นักการศาสนาคนนี้รีบเปิดพระคัมภีร์อ่านพระธรรมยอห์นบทที่ 3 เพื่อค้นว่าจริงอย่างบิลลี่ เกรแฮมกล่าวไว้หรือไม่

หลังอ่านเสร็จ เขาก็คุกเข่าลงกลับใจใหม่ และขอต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเขา

ไม่สำคัญว่าคุณเป็นใคร มีระดับศีลธรรมในใจสูงแค่ไหน ทุกคนต้องมาสู่จุดเดียวกัน คือ ความเชื่อและการกลับใจใหม่

 

ที่มา:  Anonymous

คลังภาพ:  Álvaro Serrano on Unsplash
ออกแบบภาพ:  NanTharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง