เพลง

Newroad | เพราะความรักนั้น

เพลง :  เพราะความรักนั้น
เนื้อร้อง/ทำนอง :  ณัฐดนัย โรจนาลักษณ์
เรียบเรียง :  Newroad
ศิลปิน :  Newroad
Video&Audio Production :  Newroad
Audio Mastering:  ชุติภัทร์ เธียไพรัตน์ (Madpuppet Studio)

 

“แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” โรม 5:8

ความรักของพระเจ้านั้นแตกต่างจากความรักของโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง