เพลง

Newroad | พร้อมแตกต่าง

เพลง: พร้อมแตกต่าง

เนื้อร้อง/ทำนอง: ณัฐดนัย โรจนาลักษณ์

ศิลปิน: Newroad

 

“เพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นความมืด แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่าง” เอเฟซัส 5:8

 

 

สร้างผลงานเพลงแบบใหม่ จากคนรุ่นใหม่

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง