รูปภาพ

ไม่​มี​ความ​เชื่อ​หรือ

ไม่​มี​ความ​เชื่อ​หรือ

มาระโก 4:40 ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​กับ​พวก​เขา​ว่า“ทำไม​พวก​เจ้า​กลัว? พวก​เจ้า​ไม่​มี​ความ​เชื่อ​หรือ?”

 

ภาพ :  https://unsplash.com/photos/qKlD2QlK-CY
ออกแบบภาพ :  Sinn

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง