บทความ

หน้าฝน ฝนจะไม่ตกได้อย่างไร?

แต่บางคนจะกล่าวว่า “ท่านมีความเชื่อและข้าพเจ้ามีการประพฤติ”
จงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่านโดยไม่มีการประพฤติซิ
แล้วข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าโดยการประพฤติ

…ท่านก็เห็นแล้วว่า ความเชื่อนั้นทำงานควบคู่กับการประพฤติของเขา
และความเชื่อก็สมบูรณ์โดยการประพฤตินั้น

…กายที่ปราศจากจิตวิญญาณนั้นตายแล้วอย่างไร
ความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติก็ตายแล้วอย่างนั้น”

– ยากอบ 2:18, 22, 26 –

18 พฤษภาคม 2563 เป็นวันแรกของฤดูฝน ในปีนี้!

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2563 โดยกล่าวว่า “ในปีนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตามเกณฑ์ทางอุตุนิยมวิทยา ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป และจะสิ้นสุดลงในช่วงกลางเดือน ต.ค.”

ปรากฏว่า เช้าวันนั้น ฝนไม่ตก!

ใช่ครับ ถ้าบอกว่าเป็นฤดูฝน แต่ฝนไม่ตก ย่อมไม่เรียกว่าฤดูฝน ในทำนองเดียวกัน ถ้าคนใดบอกว่า เป็นคนที่เชื่อพระเจ้า แต่ไม่เห็นพระเจ้าแสดงพระองค์ออกมาให้เห็นในชีวิตผ่านคำพูดหรือการกระทำเลย ก็คงยากที่จะเชื่อว่า คนนั้นเชื่อพระเจ้าจริงๆ!

คำพูด – การกระทำ = 0
ความรัก – การกระทำ = 0
ความเชื่อ – การกระทำ = 0
ความหวัง – การกระทำ = 0

อธิบายเพิ่ม: ถ้าสองสิ่งหักลบกันแล้ว เท่ากับ “ศูนย์” แสดงว่าทั้งสองสิ่งนั้นมีค่า “เท่ากัน”  ฉะนั้น
“การกระทำ” ของเรา ต้องมีน้ำหนักเท่ากับ “สิ่งที่เราพูด”
“การกระทำ” ของเรา สอดคล้องกับ “ความรักที่เราเป็น”
“การกระทำ” ของเรา ตรงกับ “ความเชื่อที่เรามี” และ “ความหวังที่เรายึดไว้”  

ในพระคัมภีร์มีคำเตือนสติเราว่า

“ลูกทั้งหลายเอ๋ย อย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้น
แต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง”
– 1 ยอห์น 3:18 –

รัก = คำพูด+ด้วยปาก+การกระทำ+ความจริง
(คำพูด+ด้วยปาก) – (การกระทำ+ความจริง) = 0
หากคุณบอกว่ารักใครสักคน คุณแสดงออกมาให้ประจักษ์ชัดอย่างไม่มีข้อสงสัย แล้วยัง?

ในพระคัมภีร์ยืนยันเรื่องนี้ ในทำนองเดียวกันในหลายๆ ที่ อาทิ

“สำหรับบรรดาคนที่บริสุทธิ์นั้นทุกสิ่งก็บริสุทธิ์
แต่สำหรับคนที่ชั่วช้าและไม่มีความเชื่อนั้นก็ไม่มีสิ่งใดบริสุทธิ์เลย
แต่จิตใจและมโนธรรมของพวกเขาเสื่อมทราม
เขาพูดว่ารู้จักพระเจ้า แต่ในการกระทำนั้นปฏิเสธพระองค์
พวกเขาน่าเกลียดน่าชัง ไม่เชื่อฟัง และไม่เหมาะกับการดีใดๆ เลย”
– ทิตัส 1:15-16 –

พูดว่ารู้จักพระเจ้า – การกระทำ (บริสุทธิ์) จึงเท่ากับ ศูนย์
พูดว่ารู้จักพระเจ้า + การกระทำที่ปฏิเสธพระเจ้า จึงเท่ากับ ศูนย์

หรือ
พูดว่ารู้จักพระเจ้า + จิตใจ & มโนธรรมเสื่อมทราม + การกระทำที่ปฏิเสธพระเจ้า จึงเท่ากับ
น่าเกลียดน่าชัง + ไม่เชื่อฟัง + ไม่เหมาะกับการดีใดๆ

ดังนั้นวันนี้ หากคุณบอกว่า คุณเป็นคริสเตียน จงสำแดงพระคริสต์ออกมา
หากคุณพูดว่า คุณมีความรัก ความเขื่อ หรือความหวัง ก็จงแสดงออกมา
ขอให้คนที่อยู่ข้างๆ คุณ ได้เห็นสิ่งที่คุณกล่าวมา และพร้อมเป็นพยานว่า คุณเป็นเช่นดังที่คุณกล่าว

…จะดีที่สุด! จริงไหม?

หน้าฝน จะไม่มีฝนได้อย่างไร?

 

บทความ:  อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ภาพ:  Matteo Catanese on UnsplashAndy Grizzell on Unsplash

ออกแบบภาพ:  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง