รูปภาพ

ไม่มีใครดีเกินไป

ไม่มีใครดีเกินไปจนไม่ต้องการพระเจ้า

และไม่มีใครแย่เกินไปจนพระเจ้าไม่ต้องการ

 

คำคม:  อ.ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร
คลังภาพ:  Christian Gertenbach on Unsplash
ออกแบบภาพ: Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง