รูปภาพ

ไม่เสียเวลา

ไม่เสียเวลา

ไม่เรียกว่าเสียเวลา ถ้าเราได้เรียนรู้บางสิ่ง

It is not a waste of time, if you learned something.

 

คำคม : Toby Mac
ภาพ :  https://unsplash.com/photos/ajK2wX-ZnZU
ออกแบบภาพ :  mantana