รูปภาพ

ไม่อายเรื่องข่าวประเสริฐ

ไม่อายเรื่องข่าวประเสริฐ

ข้าพเจ้าไม่อายเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
โรม 1:16

 

คำคม : เปาโล
ภาพ :  Junior REIS on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง