รูปภาพ

อย่าหลงเลย

อย่าหลงเลย

“อย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลง ก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้น”

กาลาเทีย 6:7

 

ภาพ :  Nadine on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง