เรื่องดีคำโดน

เชื่อไม่เชื่อ

เชื่อไม่เชื่อ

นักธุรกิจใหญ่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งวางแผนจะสร้างบาร์เหล้าในหมู่บ้าน เมื่อกลุ่มคริสเตียนทราบเรื่อง ก็ไม่เห็นด้วย จึงร่วมใจกับอธิษฐานตลอดคืน ขอพระเจ้ายับยั้งกิจการของนักธุรกิจนี้เสีย

วันรุ่งขึ้น ก็เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้น ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาเผาบาร์เหล้าที่กำลังจะสร้างเสร็จนั้นจนไหม้เป็นจุล นักธุรกิจโกรธแค้นกลุ่มคริสเตียนมาก นำเรื่องไปฟ้องศาลเรียกร้องค่าเสียหาย เพราะกลุ่มคริสเตียนอธิษฐานให้พระเจ้าทำลายบาร์เหล้าของเขา

กลุ่มคริสเตียนปฏิเสธเสียงแข็งว่าที่ไฟไหม้นั้นไม่ใช่เพราะตน นักธุรกิจก็ยืนยันว่าเพราะคริสเตียนอธิษฐาน พระเจ้าจึงให้ไฟจึงไหม้บาร์เหล้าของตน กลุ่มคริสเตียนก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่เพราะตน ต่างฝ่ายต่างโต้เถียงกันในศาล

ผู้พิพากษาจึงกล่าวว่า “เอาล่ะๆ ไม่ว่าคดีนี้จะจบอย่างไรก็ตาม แต่ตอนนี้ ผมสรุปได้อย่างหนึ่งแล้วว่า เจ้าของบาร์เหล้านี้ที่ไม่เป็นคริสเตียนกลับมีความเชื่อในฤทธิ์เดชของคำอธิษฐาน แต่กลุ่มคริสเตียนนี้ไม่เชื่อ”

อย่าให้ความเชื่อเรื่องคำอธิษฐานเป็นเพียงทฤษฎี แต่ให้เป็นจริงในชีวิตของท่าน

 

ที่มา :  Anonymous
ภาพ :  https://unsplash.com/photos/wwwCdB1P8D4
ออกแบบภาพ :  Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง