รูปภาพ

ไม่ใช่สาเหตุ

ไม่ใช่สาเหตุ

อย่าให้ใครบางคนเป็นสาเหตุให้เราออกจากโบสถ์ เพราะพวกเขาไม่ใช่สาเหตุที่เราไปโบสถ์ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

 

คำคม :  Toby Mac
ออกแบบภาพ :  mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง