รูปภาพ

เป็นใหญ่มากกว่าพระเจ้า

เป็นใหญ่มากกว่าพระเจ้า

เราล้มเหลวที่จะรักและเมตตาแก่ผู้อื่น หากเราให้ตัวเองเป็นใหญ่มากกว่าพระเจ้า

“We fail in the work of grace and love when there is too much of us and not enough of God.”

 

คำคม :  Suzanne Woods Fisher, The Search
ภาพ :  Zohre Nemati on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง