รูปภาพ

อย่า​กลัว​เลย

เรา​จะ​ช่วย​เจ้า

อิสยาห์ 41:13 เพราะ​เรา​คือ​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​ของ​เจ้ายืด​มือ​ขวา​ของ​เจ้า​ไว้คือ​เรา​เอง​พูด​กับ​เจ้า​ว่า “อย่า​กลัว​เลยเรา​จะ​ช่วย​เจ้า”

 

ภาพ :  Kyle Johnson on Unsplash
ออกแบบภาพ :  ZIPPY

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง