รูปภาพ

ทำดี

ทำดี

อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร

กาลาเทีย 6:9

 

ภาพ :  Warren Wong on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง