รูปภาพ

อย่าละเลย

อย่าละเลย

บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าท้อใจเมื่อพระองค์ทรงตักเตือน
ฮีบรู 12:3

 

ภาพ :  Jordan Graff on Unsplash
ออกแบบภาพ :  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง