รูปภาพ

ไม่สำคัญ

ไม่สำคัญ

ไม่มีสิ่งใดในชีวิตของเรา ที่ไม่สำคัญ ในสายตาของพระเจ้า

 

คำคม : Anonymous
ออกแบบภาพ :  Panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง