เรื่องดีคำโดน

ปากไม่ตรงกับใจ

ปากไม่ตรงกับใจ

จากการสำรวจชาย-หญิงชาวอังกฤษ จำนวน 2,000 คน พบว่า คำโกหกส่วนใหญ่ที่ทุกคนมักพูดกันคือประโยคที่ว่า “ฉัน ไม่เป็นอะไร…สบายดี”

จากการสำรวจในครั้งนี้เผยว่า โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ชายจะโกหกคนรัก เจ้านาย หรือเพื่อนร่วมงานประมาณ 6 ครั้งต่อวัน

ขณะที่ฝ่ายหญิงนั้นจะโกหก 2 ครั้งต่อวัน

ทั้งนี้ 83% ของทั้งชายและหญิงเห็นว่าการโกหกคนรักไม่ได้เป็นเรื่องรุนแรงและไม่ได้ยากอะไร หากโกหกเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่าย

สามีมักโกหกภรรยาในเรื่องเล็กๆน้อยๆ เพราะไม่อยากให้เป็นปัญหา

ขณะที่ภรรยามักจะโกหกสามีในเรื่องการใช้จ่ายทุกครั้งที่ช้อปปิ้ง

การตรงไปตรงมา เป็นมากกว่าคำพูด แต่เป็นลักษณะของจิตใจที่ไม่มีความตลบตะแลง

 

ที่มา : Anonymous
ภาพ :  quan le on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง