รูปภาพ

อย่าแก้แค้น

อย่าแก้แค้น

โรม 12:19 นี่แน่ะ ท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้า อย่าแก้แค้น แต่จงมอบการนั้นไว้ แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงโทษ

 

ออกแบบภาพ :  panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง